Không còn phải cảnh lụy đò

     Thôn Đoài ở gần thôn Đông
Cách nhau có một con sông thôi mà
     Vậy sao vẫn cứ thấy xa
Vì sang bên ấy phải qua bằng đò
     Những ngày gió cả sóng to
Muốn sang gọi mãi mà đò chẳng sang
     Cho nên trai gái hai làng
Muốn yêu, nhưng ngại phải sang qua đò
     Từ khi đổi mới đến giờ
Cây cầu nối nhịp hai bờ thông nhau
     Đông, Đoài chung một cây cầu
Con trai con gái gặp nhau hẹn hò
     Không còn phải cảnh lụy đò
Đông Đoài hai ngả tự do đi về

                                          4-8-2013.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét