Nhân cách một vĩ nhân

Có  kẻ chết chẳng ai thèm để ý
Người mất rồi vẫn để tiếc, để thương
Đó là người khác hẳn với người thường
Một nhân cách - một vĩ nhân lịch sử
Là Đại Tướng của nhân dân ta đó
Một con người hiếm có ở trên đời
Văn, võ song toàn đức độ tuyệt vời
Lấy chữ nhẫn làm phương châm để sống
Ai đố kỵ cũng chẳng hề dao động
Vẫn giữ tròn ý Đảng với lòng dân
Ở trên đời- Người là một vĩ nhân
Về cõi Phật hẳn Người là hiển thánh.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 nhận xét:

Đăng nhận xét